Konsultationstyper

Konsultation: Vi visiterer efter systemet ‘Tid samme dag’, dvs. de ledige konsultationstider på dagen tildeles i telefontiden. Ring så tidligt som muligt, så er sandsynligheden størst for, at der er en ledig tid, der kan passe dig.

Tider til årskontrol, børneundersøgelse, udfyldelse af attester og andre ting, der kræver en længere konsultation, bliver tildelt fremadrettet.

Aftenkonsultation: Forbeholdes patienter, der har svært ved at komme i dagstid. Aftenkonsultationer afholdes onsdag indtil kl. 17. Disse tider tildeles i telefontiden onsdag (fra kl. 13-15.30).

Telefonkonsultation: Der er IKKE dissideret telefontid med læge kl. 8-9! Alle telefoner bliver som udgangspunkt besvaret af personalet.

Videokonsultation: Vi tilbyder dagligt videokonsultation – læs mere her. Denne konsultationsform bruges til korte henvendelser til lægen og ved risiko for smitsom sygdom.

Akutte tider: Ved akut opstået sygdom ring da i telefontiden. Hvis telefonen er lukket, henvises til akuttelefon.

E-mail: Du kan kontakte klinikken via e-mail, og der tilstræbes svar inden for maks.  fem døgn. Denne form er ikke til henvendelser angående akut opstået sygdom.

Sygebesøg: Sygebesøg forekommer udelukkende i tilfælde, hvor patienten på ingen tænkelig måde er i stand til selv at komme til lægen.