Hvis du har en kronisk sygdom, og får daglig medicin, er det en god ide med årlige lægebesøg, det vi kalder årskontroller.

 

Det foregår ved aftalte konsultationer med lægerne og ofte forudgået af konsultation hos sygeplejersken afhængig af din sygdom.

Formålet med dette er, at vi på denne måde løbende kan vurdere din behandling og sætte ind i tide, hvis din sygdom udvikler sig.

Vi vil sammen med dig se på din helbredsstatus ved hjælp af laboratorieundersøgelser og undersøgelse i konsultationen.

Vi gennemgår og justerer din medicin, og du får recepter til næste konsultation.

Sammen fastlægger vi behandlingsmål for det næste år, og aftaler hvor mange gange du skal komme i klinikken.

OBS !
Når du kommer til aftalte årskontroller, er det ikke muligt, ifølge overenskomsten med sygesikringen, at behandle andre helbredsproblemer. Dette kræver en særskilt konsultation en anden dag.

Eksempler på kronisk sygdom

 • Type 2 diabetes (sukkersyge)
 • KOL (”rygerlunger”)
 • Hjerte-kar sygdom (tidligere blodprop i hjertet, forhøjet blodtryk, hjerteforkammerflimmer, hjertesvigt)
 • Depression og angst (tilbagevendende eller langvarig medicinsk behandling for dette)
 • Osteoporose (knogleskørhed)
 • Demens
   

DIABETES
Hvis du har type 2 diabetes, vil vi tilbyde dig et team bestående af en fast læge og sygeplejerske.

Afhængig af hvor godt din sygdom er reguleret vil vi tilbyde mellem 1-3 besøg om året hos sygeplejersken og 1 besøg om året hos lægen.
Før årskontrollen hos lægen skal du have taget blodprøver og ca. hvert 2. år også hjertediagram ( EKG ).

Vi vil have fokus på

 • Blodsukker
 • Blodtryk
 • Cholesteroltal
 • Nyre- og leverfunktion
 • Kost
 • Rygning
 • Alkohol
 • Motion

Følgesygdomme til diabetes

 • Nervebetændelse
 • Øjenundersøgelse – ved øjenlægen
 • Fodundersøgelse- ved fodterapeut