Nedenfor kan du finde priser på en stor del af de private attester, som vi laver i lægehuset.
Private attester er ikke dækket af den offentlige sygesikring, hvorfor du selv skal betale for attesten.
Nærlæs venligst nedenstående vigtige information før du bestiller tid til en attest.
Alle priser er inkl. moms - der hvor der er momspligt på attesten.

Vi modtager KUN Dankort, MobilePay eller kontanter.

Gruppe 2 Information Pris
  Konsultation inkl. efterfølgende     prøvesvar på mail eller telefon
(Hertil kommer evt. tillægsydelser – fx blodprøve eller podning)  
Kr. 700,-

 

Kørekort Information Pris
Kørekortsattest Kørekortsattest
Kørekortsattest diabetes
Kr. 625,-
Kr. 800,-
  Hvis du bor i Frederiksberg eller Københavns Kommune: Udfyld og send kørekortsblanketten på borger.dk. Herefter kan du bestille tid til lægen til udfyldelse af attesten (hvis du bruger briller eller kontaktlinser, når du kører bil, skal disse medbringes). Vi sender den udfyldte attest elektronisk til kommunen. Sidst skal du på borgerservice for at afslutte attesten og få taget billede. Betalingen sker i Lægehuset. Bor du i en anden kommune, bliver attesten udfyldt og indsendt i papirform i Lægehuset.  
Fornyelse af kørekort fra 70 år Kørekortet udløber oftest, når man bliver 70 år. Det kræver ikke en lægeerklæring at få det fornyet. Du kan ved henvendelse til Borgerservice få kørekortet fornyet.  

 

Lægeattester Information Pris
Til A-kasse Attesten anvendes, når en ansat pga. sygdom må opsige, har opsagt eller afvist et arbejde. Attesten anvendes bl.a. til eventuelt at undgå karantæne og til at attestere, at et arbejde med fx allergifremkaldende materialer eller fysisk belastende arbejde mv. er til skade for patienten. Der kan også være tale om anden indskrænkning i arbejdsevnen. Desuden anvendes attesten ved afvisning af arbejde pga. helbredsproblemer. Du skal medbringe blanketten fra A-kassen. Første del af attesten skal være udfyldt, før du kommer til læge. Kr. 708,75
Til arbejdsgiver vedrørende sygdom Din arbejdsgiver kan bede om en lægeerklæring som dokumentation for, at du er sygemeldt - en frihåndsattest. Du betaler for attesten i Lægehuset, men får beløbet refunderet hos din arbejdsgiver. Kr. 500,-
Til eksamen, studie eller SU   Kr. 450,-
Til parkeringskort Handicappede eller svært syge kan søge om parkeringskort. Du skal selv udfylde side 1 af attesten, inden du kommer til lægen. Lægen udfylder s. 2 angående dine helbredsoplysninger. Kr. 400,-

 

Lægeerklæring Information Pris
Mulighedserklæring i forbindelse med sygdom

Mulighedserklæring er en lægeerklæring ved sygefravær på arbejdsplads.

Sygemeldte medarbejdere har efter sygedagpengeloven pligt til at få udfærdiget en lægeerklæring, hvis arbejdsgiver forlanger det. Denne lægeerklæring hedder en mulighedserklæring.

En mulighedserklæring består af to dele: 1. del udfyldes i samarbejde mellem medarbejder og arbejdsgiver. Det er arbejdsgiver, der skal indkalde medarbejder til denne samtale. 2. del udfyldes i samarbejde mellem medarbejder og egen læge. Det er medarbejder, der skal bestille en tid i Lægehuset til denne samtale. Husk at fortælle, når du bestiller tid, at det drejer sig om en mulighedserklæring. Du skal medbringe mulighedserklæringen, og 1. del skal være udfyldt. 

Kr. 700,-

 

Ved rejser Information Pris
Afbestilling af rejse pga. sygdom Hvis sygdom hos dig selv eller dine nærmeste pårørende forhindrer dig i at gennemføre en betalt rejse, og du har en afbudsforsikring, bør du straks henvende dig til dit forsikringsselskab, der vil bede dig snarest om at få lavet en lægeattest for at kunne få oplysninger om sygdommen. Attesten kan indhentes af rejseforsikringsselskaber og andre forsikringsselskaber, men ikke af rejsebureauer. Du skal selv betale for attesten. Kr. 781,25
Forhåndstilsagn før rejse Gravide
Kronisk sygdom
Kr. 300,-
Kr. 600,-
  Tjek din rejseforsikring, når du skal til udlandet. For gravide: Mange flyselskaber ønsker forhåndstilsagn før rejse. En rejseforsikring dækker ofte nødvendige udgifter til lægebehandling og indlæggelse på hospital ved akut sygdom og tilskadekomst samt lægeordineret hjemtransport. Desuden er lægeordineret transport til og fra behandlingssted, eventuel overflytning, og udgifter ved dødsfald under rejsen dækket. Akut dækningsberettiget sygdom er nyopstået sygdom, en begrundet mistanke om en nyopstået alvorlig sygdom, eller en uventet forværring i en eksisterende eller stabil kronisk sygdom. En rejseforsikring dækker ikke uventet forværring af en eksisterende eller kronisk sygdom, hvis lidelsen inden for de seneste seks måneder op til afrejsen har medført: - Hospitalsindlæggelse - Vurdering/behandling hos læge uden for almindelig kontrol - Ændret medicinering Du kan søge skriftligt forhåndstilsagn før rejsen ved dit rejseforsikringsselskab. De har specielle ansøgningsformularer til forhåndstilsagn. Første del af ansøgningen skal du selv udfylde. Du skal bestille tid ved læge til anden del af ansøgningen, da denne del er en lægeattest. Husk at fortælle, når du bestiller tid, at det drejer sig om en ansøgning om forhåndstilsagn. Du skal medbringe din ansøgning, og første del skal være udfyldt. Rejsende over 70 år: Ved rejser uden for EU/EØS eller over 1 måneds varighed i EU/EØS skal rejsende, der er fyldt 70 år eller fylder 70 år under rejsen, indsende en helbredserklæring, der inden rejsen skal godkendes af den rejsendes forsikringsselskab. Denne helbredserklæring skal du selv udfylde. For rejsende over 75 år vil nogle forsikringsselskaber derudover have en lægeattest.  
Medical certificate Medical Certificate er en lægeattest, der blandt andet bruges i forbindelse med ansættelse, sportsarrangementer, kurser og meget andet i udlandet. Det kan også være en lægeattest, der attesterer, at den pågældende har behov for et have noget bestemt medicin, sprøjter eller kanyler med sig. Honoraret for denne attest afhænger af omfanget af lægens tidsbrug. Lille Kr. 300,-
Stor Kr. 600,-
Medicinattest til rejse og pillepas   Kr. 300,-